Tornazsák

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Hungarian Souvenirs-nél történő vásárlásokkal kapcsolatos fontos információkat itt találja.

1. Szerződéskötés:

Az áruk internetes áruházban történő megjelenítése jogilag kötelező erejű ajánlatnak nem, csupán nem kötelező erejű, internetes katalógusnak minősül. Az áruk a kosár használatával vásárolhatóak meg. A kiválasztott árut a „Kosárba” gombra kattintva helyezheti el a kosárban. A jobb felső sarokban található Kosárra kattintva a kosárban elhelyezett árukat megtekintheti, módosíthatja a mennyiségüket, és törölheti őket. A vásárlás befejezésekor kattintson a „Fizetés” gombra; a rendelését a regisztráció, majd belépés után vagy vendégfelhasználóként adhatja le. A belépést követően válassza ki a szállítási és fizetési módot. Végül a „Fizetés” gombra kattintva adhatja le a kosárban elhelyezett termékekre vonatkozó megrendelését. A megrendelés beérkezését követően Ön azonnal kap egy visszaigazolást a megrendelésről, amely azonban a részünkről nem minősül a szerződés elfogadásának. A megrendelés akkor minősül elfogadottnak, ha arról e-mailben visszaigazolást küldünk, vagy ha két napon belül feladjuk az árukat.

2. Elállással kapcsolatos tájékoztató

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön élni kíván az elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Hungarian Souvenirs Kft., 1149 Budapest, Angol utca 34. korenyi.peter@souvenirs.hu

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra vagy a futárunk számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállással kapcsolatos tájékoztató vége

3. Az elállási jog kizárása/lejárata:

A szerződéssel kapcsolatos elállási jog nem gyakorolható olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

4. Szállítás:

Kizárólag Magyarország területén vállaljuk az áruk kiszállítását. A szállítást a Sprinter Futárszolgálat Kft. intézi. A megrendelt csomag a futárszolgálatnak történő átadás után kb. 4-10 nap alatt kerül kézbesítésre.

Házhoz szállítás

E-mail: info@sprinter.hu | Web: www.sprinter.hu

Pick Pack Pont

E-mail: pickpackpont@sprinter.hu | Web: www.pickpackpont.hu

5. Szavatosság:

Abban az esetben, ha a kiszállított terméknek látható anyag- vagy gyártási hibája van, ideértve a szállítás során keletkezett sérüléseket, kérjük, hogy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 napon belül közölje velünk a korenyi.peter@souvenirs.hu címre küldött e-mailben vagy az alábbi 16. pontban meghatározott címre küldött levélben, vagy pedig az áru átvételekor a futárcég munkatársának. Kellékszavatossági jogai alapján Ön választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozás számára – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba esetén Ön nem jogosult a szerződéstől elállni. 

Az áru hibája esetén Ön – választása szerint – a fent meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

6. Szállítási költség:

Megrendelését a Hungarian Souvenirs a rendelés leadásakor kalkulált összegért cserébe szállítja.

Kézbesítési díjak:

házhozszállítás esetén: 1.640,- Ft + ÁFA

házhozszállítás esetén utánvéttel: 2273,- Ft + ÁFA

Pick Pack Csomagpontra történő szállítás esetén: 899,- Ft + ÁFA

Pick Pack Csomagpontra történő szállítás esetén utánvéttel: 999,- Ft + ÁFA

7. Fizetés:

A fizetés történhet bankkártyával, illetve előre utalással.

Fizetés bankkártyával

A megrendelési folyamat során azonnal tud fizetni, ha megadja bankkártyája adatait. A szállításkor bankkártyáját az esetleges kedvezmények, például kuponok stb., levonása után megterheljük a ténylegesen kiszámlázott összeggel. A megrendelő kérésére előállított vagy egyértelműen a megrendelő személyére szabott áruk esetében bankkártyáját a kedvezmények, kuponok stb. levonását követően haladéktalanul megterheljük a ténylegesen kiszámlázott összeggel.

8. Árak:

Az áraink forintban értendők, és tartalmazzák a jogszabályokban előírt áfát (bruttó árak). Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy internetes áruházunk árai pontosak legyenek, ha azonban ennek ellenére hibás árak jelennének meg, nem vagyunk kötelesek az árut a hibás áron értékesíteni. Ilyen esetben a terméket felkínálhatjuk Önnek a helyes áron, Ön pedig jogosult a fenti 2. pontban meghatározottak szerint a szerződéstől elállni. Hibás különösen az az ár többek között, amely nyilvánvalóan hibás vagy aránytalan.

9. A tulajdonjog fenntartása

A teljes összeg kifizetéséig az áruk a mi tulajdonunkat képezik.

10. Elektronikus kapcsolattartás:

Ön hozzájárul, hogy a szerződést érintő kapcsolattartás elektronikus formában történjen.

11. Alternatív vitarendezés/Online vitarendezés (ODR)

Amennyiben valamely határon átnyúló, internetes vásárlásával bármilyen gond merül fel, amelyet nem tud velünk rendezni, panaszát a jóváhagyott vitarendezési testülethez az alábbi felületen keresztül küldheti el (online vitarendezés – ODR: Online Dispute Resolution): https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home2.show&lng=HU Magyarországon ezenkívül a Budapesti Békéltető Testület jogosult határon átnyúló jogvitákban eljárni (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu). A fogyasztói békéltető testületek előtt folyó vitarendezési eljárásokban azonban nem vagyunk kötelesek és nem is áll szándékunkban részt venni.

12. A harmadik személyek hivatkozásaival kapcsolatos felelősség kizárása

Oldalainkon vannak olyan hivatkozások, amelyek más internetes oldalakra mutatnak. Ezekre a hivatkozásokra az alábbiak vonatkoznak: Kifejezetten kijelentjük, hogy nincs semmilyen ráhatásunk a hivatkozott oldalak stílusára és tartalmára. Ezért kifejezetten elhatároljuk magunkat a harmadik személyek hivatkozott oldalainak tartalmától, és ezen tartalmakat nem ismerjük el magunkénak. A jelen nyilatkozat minden megjelenő hivatkozásra és a hivatkozásokon keresztül elérhető oldalak minden tartalmára vonatkozik.

13. A szerződés nyelve/a szerződés formája/a megrendelés szövegének tárolása/irányadó jogszabályok:

A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződés nem minősül a felek között létrejött írásbeli szerződésnek. A megrendelés szövegét nem tároljuk, ezért azok a megrendelés teljesítését követően már nem elérhetőek. Ön azonban jogosult a megrendelés szövegét közvetlenül a megrendelés leadását követően kinyomtatni. A szerződésre Magyarország jogszabályai az irányadók.

14. Fényképjogok

A fényképjogok kizárólagos tulajdonosa a LILALU GmbH vagy a Hungarian Souvenirs Kft. Tilos az előzetes jóváhagyás nélküli felhasználás.

15. A Szolgáltató adatai:

Hungarian Souvenirs Kft.

1149 Budapest, Angol utca 34.

Adószám: 23109368-2-19

Telefonszám: +36 30 537 9147

E-mail: korenyi.peter@souvenirs.hu

16. Adattovábbítási nyilatkozat

Magyar nyelvű nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a(z) Hungarian Souvenirs Kft., (1149 Budapest, Angol utca 34.) adatkezelő által a(z) souvenirs.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: email cím, telefonszám, számlázási adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

Angol nyelvű nyilatkozat 

I acknowledge the following personal data stored in the user account of Hungarian Souvenirs Kft., (1149 Budapest, Angol utca 34.) in the user database of souvenirs.hu will be handed over to OTP Mobil Ltd. and is trusted as data processor. The data transferred by the data controller are the following: email address, phone number, billing address. The nature and purpose of the data processing activity performed by the data processor in the SimplePay Privacy Policy can be found at the following link: http://simplepay.hu/vasarlo-aff